สสค.ยโสธร" ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร"

Post by yasothon
on 08 มิถุนายน 2565
ฮิต: 38

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา15.00 น. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสุวิทย์ กุลวงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร เพื่อการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือ : การแปรรูปอาหาร ( ปลาส้ม ) ณ ศาลาประชาคม บ้านห้วยแก้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดยโสธร

 

9 ก.พ. 65 สสค.ยโสธร "กิจกรรม ( Kick Off ) โครงการ “ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ” ครั้งที่ 2 "

Post by yasothon
on 09 กุมภาพันธ์ 2565
ฮิต: 205

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรม ( Kick Off ) โครงการ “ คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ” ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและต่อยอด “จังหวัดสะอาด”ระดับประเทศ อย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการร่วมกันแบบ “กรมยโสธร” และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเองตามแนวคิด “ใครก่อขยะ คนนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะ ” โดยนำรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลมอบให้องค์กรการก่อกุศลในการช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นกิจกรรมการทำความดีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสการจัดงาน “สถาปนาจังหวัดยโสธร ครบ 50 ปี ” ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม

25 เม.ย. 2565 สสค.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ และกำจัดผักตบชวา

Post by yasothon
on 25 เมษายน 2565
ฮิต: 137
“สสค.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จังหวัดยโสธร”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ และกำจัดผักตบชวา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กิจกรรมประกอบด้วย การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ การทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลรอบบริเวณลำน้ำทวน และการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณตลิ่งลำน้ำทวน ณ บริเวณสะพานข้ามลำน้ำทวน ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรม

10 ม.ค. สสค.ยโสธร " สอบข้อเท็จจริงนายจ้าง กรณีลูกจ้างร้องทุกข์ว่านายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง "

Post by yasothon
on 10 มกราคม 2565
ฮิต: 154

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.20 น. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ชาลี นิติกรชำนาญการ สอบข้อเท็จจริงนายจ้าง กรณีลูกจ้างร้องทุกข์ว่านายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ซึ่งนายจ้างรับว่าค้างจ่ายค่าจ้างจริง และยอมรับจ่ายค่าจ้าง โดยพนักงานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

 

           

             

       

                                                                                         

                                                                                          สิทธิหน้าที่ ลูกจ้างและนายจ้าง

 


204001
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
112
150
262
202095
981
9786
204001

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-04 09:11