09-06-65 สสค.ยโสธร "ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ"

Post on 09 มิถุนายน 2565
by yasothon
ฮิต: 11

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ชาลี นิติกรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร เพื่อการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร : การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติและทอผ้าพื้นเมือง ณ ศาลาประชาคม บ้านศรีชุมพร หมู่ที่ 9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดยโสธร

 

           

             

       

                                                                                         

                                                                                          สิทธิหน้าที่ ลูกจ้างและนายจ้าง

 


204009
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
150
270
202095
989
9786
204009

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-04 09:42