10 มิ.ย. 2565 สสค.ยโสธร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

Post on 10 มิถุนายน 2565
by yasothon
ฮิต: 11

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ชาลี นิติกรชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงใจ โสภา นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ แรงงานภาคเกษตร เพื่อการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงาน หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร : การตัดผมชาย ณ ตลาดเทศบาลตำบลบุ่งค้า บ้านนากลาง หมู่ 12 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดยโสธร

 

           

             

       

                                                                                         

                                                                                          สิทธิหน้าที่ ลูกจ้างและนายจ้าง

 


204012
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
150
273
202095
992
9786
204012

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-04 09:49