17-06-65 สสค.ยโสธร "ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการรายงานติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา 6 และมาตรา 6/1 "

Post on 17 มิถุนายน 2565
by yasothon
ฮิต: 12

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสุจิตตรา เยาวราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการรายงานติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา 6 และมาตรา 6/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (76 จังหวัด) และเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)เพื่อชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom จากห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร

 

           

             

       

                                                                                         

                                                                                          สิทธิหน้าที่ ลูกจ้างและนายจ้าง

 


204006
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
150
267
202095
986
9786
204006

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-04 09:34