17-06-65 สสค.ยโสธร "ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน"

Post on 17 มิถุนายน 2565
by yasothon
ฮิต: 10

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสุจิตตรา เยาวราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด / เทศบาลเมือง (คจพ.จ/คจพ.ทม) ครั้งที่ 3 / 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ทุกระดับ ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ ในการบูรณาการกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและเติมเต็มข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook รวมทั้งติดตามและประเมินผล โดยใช้ระบบTPMAP Logbook เพื่อให้การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยโสธร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน

 

           

             

       

                                                                                         

                                                                                          สิทธิหน้าที่ ลูกจ้างและนายจ้าง

 


204016
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
150
277
202095
996
9786
204016

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-04 10:15